Z výtěžku všech aktivit je vytvářen finanční a materiální fond. Očekáváme, že fanoušci DanceSport Family budou předkládat i své náměty, kam podporu směrovat. Čerpání prostředků bude uvážlivě (v souladu se zájmy tanečního prostředí) posuzováno Správní radou spolku. Budeme přispívat čistě na obecně prospěšné účely.
V rámci prvního pilíře – projekty podpory handicapovaných – bychom rádi nashromáždili finanční prostředky na podporu aktivit tanečního páru, který by se chtěl věnovat „Wheelchair DanceSport“. Chtěli bychom přispět na pořízení speciálního vozíku, přizpůsobenému pro taneční aktivitu a chtěli bychom i přispívat na aktivní činnost tohoto tanečního páru.
Další část podpory bude alokována na projekty podpory tance talentovaných tanečníků.
A v neposlední řadě bychom chtěli podporovat akce propagující taneční sport široké veřejnosti a přinášející potenciál pro zvýšení počtu tanečníků.
Po identifikaci nejúčinnější možné pomoci zorganizujeme fyzické předání podpory rozvojových a podpůrných aktivit v různých podobách – např. předání poukazů pro materiální zabezpečení tanečníků apod. Nepředpokládáme (ale ani ve výjimečných případech nevylučujeme) předávání přímé finanční pomoci.

Milujeme tanec – jsme DanceSport Family!