Transparentní konto: 270000000/2010
DanceSport Family je zapsaným spolkem, který byl založen 2014 za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje tanečního sportu a pohybové výchovy. Základním posláním je přispívat k propagaci, rozvoji a dostupnosti tance a pohybové výchovy.
Naším cílem je vlastními aktivitami zajistit finanční a materiální prostředky a s jejich pomocí napomáhat k vytváření podmínek pro rozvoj a propagaci tance nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Smyslem činnosti je poskytovat podporu čistě v souladu s obecně prospěšným účelem. Příspěvky chceme poskytovat ve finanční i materiální podobě, chceme podporovat vyhledávání a výchovu nových talentů pro tanec, vzbuzovat a budovat v příznivcích cítění společenské odpovědnosti ad.

Proč byste se měli stát příznivcem DanceSport Family?

Například proto, že máte zájem udělat něco navíc; udělat něco, pro někoho, kdo nemá takové možnosti… Anebo proto, že máte zájem svým dílem umožnit někomu tančit nebo jen udělat radost; ať už finančním, invenčním, materiálním či jiným způsobem.

Co byste měli udělat jako první?

První krok, stejně jako každý jiný, je čistě dobrovolný a nezávazný. V případě, že máte zájem o širší informovanost o projektu, existuje možnost registrovat se jako fanoušek DanceSport Family vyplněním formuláře ZDE. Registrací dáváte najevo zájem být informován o aktivitách DanceSport Family a dle svých možností přispět. V případě zájmu o řádné členství ve spolku nás prosím kontaktujte na info@dancesportfamily.cz – to s sebou nese práva a povinnosti členů (mj. placení pravidelných členských příspěvků).
Ale i v případě, že nemáte zájem se registrovat, můžete samozřejmě jednoduše přispívat koupí nabízených předmětů z naší edice.

Poznávací znamení…

Naším záměrem je, aby se základním poznávacím znakem fanoušků DanceSport Family stala samolepka se siluetami tanečních párů a logo DanceSport Family. Chtěli bychom, aby se po České republice pohybovalo co nejvíce vozidel se samolepkou s tanečním motivem, abychom překvapovali, kolik nás je. Připravili jsme pro vás různé verze samolepek (latinské i standardní, černé a stříbrné provedení). Samolepku si může pořídit každý. Zaplaťte, kolik jste ochotni přispět na rozvoj tanečního sportu v ČR.
Jedna z možností jak získat samolepku a přispět, je například vyplnění registračního formuláře a uhrazení „registračního příspěvku“ v libovolné výši (minimální výše byla stanovena na 100,- Kč, horní mez stanovena není). Je čistě na vás, jak vysokou částkou chcete spolu s námi rozvoj a propagaci tance podpořit… VÝTĚŽEK BUDE (STEJNĚ JAKO U VŠECH PŘEDMĚTŮ A PŘÍSPĚVKŮ) POUŽIT NA ÚČELY, PRO KTERÉ JSME DANCESPORT FAMILY ZALOŽILI.
Jednou z dalších možných rozvojových tezí projektu je pro případné registrované příznivce založit tzv. „Family konto“, na které se mu budou načítat hodnoty jeho příspěvků. V případě, že dají fanoušci při registraci souhlas se zveřejněním (svého jména a výše konta), bude jejich jméno uváděno v příslušné sekci na našich webových stránkách.

V případě, že se najde zájemce ochotný věnovat na rozvojové aktivity nějakou významnější částku (pro inspiraci např. více než 3 000,- Kč), lze získat například i zlatou variantu samolepky.

A bude možné přispívat i dále…

V rámci své vedlejší hospodářské činnosti bude DanceSport Family nabízet různé předměty denní potřeby i předměty zábavního charakteru jako např. vlaječky, vonné předměty, hrníčky atd. s logem DanceSport Family a tanečním motivem. Předesíláme, že nabízené předměty mohou být o něco dražší než předměty obdobného charakteru na běžném trhu, s tím, že jak bylo uvedeno výše výtěžek z prodeje předmětů půjde přímo na financování rozvojových a podpůrných aktivit v oblasti tanečního sportu.

Byli bychom rádi, kdyby fanoušci DanceSport Family přistupovali k pořizování nabízených předmětů cestou ne „Kolik co stojí?„, ale ve smyslu „Kolik jsem ochoten za daný předmět zaplatit s vědomím, že přispívám na rozvoj tanečního sportu?

Naším záměrem je úzce spolupracovat s tanečními kluby, organizátory kulturních, společenských a tanečně-sportovních eventů a v návaznosti na tuto případnou spolupráci nabízet potenciálním partnerům i využívání mediálního prostoru, který bude v rámci této spolupráce k dispozici.

Jak bude DanceSport Family se získanými prostředky nakládat?

Transparentně… Jak již bylo uvedeno – z výtěžku ze všech aktivit bude tvořen finanční a materiální fond.
Stav a transakce na transperentním kontě můžete kdykoli zkontrolovat ZDE
Očekává se, že sami fanoušci DanceSport Family budou předkládat své náměty, kam podporu směrovat. Čerpání prostředků bude uvážlivě (v souladu se zájmy tanečního sportu) posuzováno Správní radou spolku – samozřejmě čistě na obecně prospěšné účely.
– Jedna část prostředků bude alokována na projekty podpory handicapovaných (nejen tanečníků).
– Další část bude určena na projekty podpory rozvoje talentovaných tanečníků.
– A v neposlední řadě budeme čerpat prostředky na aktivity propagující taneční sport široké veřejnosti a přinášející potenciál pro zvýšení počtu tanečníků.
Fyzické předání podpory rozvojových a podpůrných aktivit v různých podobách – např. předání poukazů pro materiální zabezpečení tanečníků apod. budeme realizovat v rámci některého z významných tanečních eventů. Nepředpokládáme (ale ani ve výjimečných případech nevylučujeme) předávání přímé finanční pomoci.

Co z členství budete mít?

Prozatím určitě dobrý pocit z faktu, že jste přispěli na dobrou věc, což je to nejvíc… Nevylučujeme, ba naopak věříme, že se nám podaří naše aktivity rozvinout do té míry, že budeme moci například i umožňovat fanouškům DanceSport Family čerpat různé výhody při nákupu vstupenek či platbách startovného na akce s taneční tematikou, které se k tezím projektu přihlásí.

Rádi bychom vydávali Newsletter DanceSport Family, kde bychom prezentovali názory nejen odborné, ale třeba i široké veřejnosti na vývoj v oblasti tanečního sportu, novinky, zajímavosti, ale hlavně uveřejňovali zajímavé taneční a životní příběhy a seznamovali členy a fanoušky se zajímavými projekty v oblasti podpory, rozvoje a propagace tanečního sportu.

Považujeme za samozřejmost absolutní otevřenost a informovanost všech příznivců a maximální transparentnost použití inkasovaných finančních prostředků.

Je nám ctí, že patronkou projektu je Jolana Voldánová.

Náš spolek DanceSport Family je zapsán v rejstříku – IČ 04043154.
Bankovní účet: Fio banka, a.s., 270000000/2010
Za vaší důvěru děkuje jménem celého realizačního týmu DanceSport Family jeden ze zakladatelů – Petr Barnat.

Milujeme tanec – jsme DanceSport Family!