DanceSport Family je zapsaným spolkem, který byl založen 2014 za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje tanečního sportu a pohybové výchovy. Základním posláním je přispívat k propagaci, rozvoji a dostupnosti tance a pohybové výchovy.
Naším cílem je vlastními aktivitami zajistit finanční a materiální prostředky a s jejich pomocí napomáhat k vytváření podmínek pro rozvoj a propagaci tance nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Smyslem činnosti je poskytovat podporu čistě v souladu s obecně prospěšným účelem. Příspěvky chceme poskytovat ve finanční i materiální podobě, chceme podporovat vyhledávání a výchovu nových talentů pro tanec, vzbuzovat a budovat v příznivcích cítění společenské odpovědnosti ad.

K čemu by bylo, kdybyste se stali příznivci DanceSport Family?

Například proto, že máte zájem udělat něco navíc; udělat něco, pro někoho, kdo nemá takové možnosti… Anebo proto, že máte zájem svým dílem umožnit někomu tančit nebo jen udělat radost; ať už finančním, invenčním, materiálním či jiným způsobem.

Co byste měli udělat jako první?

První krok, stejně jako každý jiný, je čistě dobrovolný a nezávazný. V případě, že máte zájem o širší informovanost o projektu, existuje možnost registrovat se jako fanoušek DanceSport Family vyplněním formuláře ZDE. Registrací dáváte najevo zájem být informován o aktivitách DanceSport Family a dle svých možností přispět. V případě zájmu o řádné členství ve spolku nás prosím kontaktujte na info@dancesportfamily.cz – to s sebou nese práva a povinnosti členů (mj. placení pravidelných členských příspěvků).
Ale i v případě, že nemáte zájem se registrovat, můžete samozřejmě jednoduše přispívat koupí nabízených předmětů z naší edice.

Poznávací znamení…

Naším záměrem je, aby se základním poznávacím znakem fanoušků DanceSport Family stala samolepka se siluetami tanečních párů a logo DanceSport Family. Chtěli bychom, aby se po České republice pohybovalo co nejvíce vozidel se samolepkou s tanečním motivem, abychom překvapovali, kolik nás je. Připravili jsme pro vás různé verze samolepek (latinské i standardní, v černém a stříbrném provedení). Samolepku si může pořídit každý. Zaplaťte, kolik jste ochotni přispět na rozvoj tanečního sportu v ČR.
Jedna z možností jak získat samolepku a přispět, je například vyplnění registračního formuláře a uhrazení „registračního příspěvku“ v libovolné výši (minimální výše byla stanovena na 100,- Kč, horní mez stanovena není). Je čistě na vás, jak vysokou částkou chcete spolu s námi rozvoj a propagaci tance podpořit… VÝTĚŽEK BUDE (STEJNĚ JAKO U VŠECH PŘEDMĚTŮ A PŘÍSPĚVKŮ) POUŽIT NA ÚČELY, PRO KTERÉ JSME DANCESPORT FAMILY ZALOŽILI.

A bude možné přispívat i dále…

V rámci své vedlejší hospodářské činnosti bude DanceSport Family nabízet různé předměty denní potřeby i předměty zábavního charakteru jako např. vlaječky, vonné předměty, hrníčky atd. s logem DanceSport Family a tanečním motivem. Předesíláme, že nabízené předměty mohou být o něco dražší než předměty obdobného charakteru na běžném trhu, s tím, že jak bylo uvedeno výše výtěžek z prodeje předmětů půjde přímo na financování rozvojových a podpůrných aktivit v oblasti tanečního sportu.

Byli bychom rádi, kdyby fanoušci DanceSport Family přistupovali k pořizování nabízených předmětů cestou ne „Kolik co stojí?„, ale ve smyslu „Kolik jsem ochoten za daný předmět zaplatit s vědomím, že přispívám na rozvoj tanečního sportu?

Naším záměrem je úzce spolupracovat s tanečními kluby, organizátory kulturních, společenských a tanečně-sportovních eventů a v návaznosti na tuto případnou spolupráci nabízet potenciálním partnerům i využívání mediálního prostoru, který bude v rámci této spolupráce k dispozici.

Jak bude DanceSport Family se získanými prostředky nakládat?

Z výtěžku ze všech aktivit bude tvořen finanční a materiální fond.
Očekává se, že sami fanoušci DanceSport Family budou předkládat své náměty, kam podporu směrovat. Čerpání prostředků bude uvážlivě (v souladu se zájmy tanečního sportu) posuzováno Správní radou spolku – samozřejmě čistě na obecně prospěšné účely.
– Jedna část prostředků bude alokována na projekty podpory handicapovaných (nejen tanečníků).
– Další část bude určena na projekty podpory rozvoje talentovaných tanečníků.
– A v neposlední řadě budeme čerpat prostředky na aktivity propagující taneční sport široké veřejnosti a přinášející potenciál pro zvýšení počtu tanečníků.
Fyzické předání podpory rozvojových a podpůrných aktivit v různých podobách – např. předání poukazů pro materiální zabezpečení tanečníků apod. budeme realizovat v rámci některého z významných tanečních eventů. Nepředpokládáme (ale ani ve výjimečných případech nevylučujeme) předávání přímé finanční pomoci.

Co z členství budete mít?

Prozatím určitě dobrý pocit z faktu, že jste přispěli na dobrou věc, což je to nejvíc… Nevylučujeme, ba naopak věříme, že se nám podaří naše aktivity rozvinout do té míry, že budeme moci například i umožňovat fanouškům DanceSport Family čerpat různé výhody při nákupu vstupenek či platbách startovného na akce s taneční tematikou, které se k tezím projektu přihlásí.

Rádi bychom vydávali Newsletter DanceSport Family, kde bychom prezentovali názory nejen odborné, ale třeba i široké veřejnosti na vývoj v oblasti tanečního sportu, novinky, zajímavosti, ale hlavně uveřejňovali zajímavé taneční a životní příběhy a seznamovali členy a fanoušky se zajímavými projekty v oblasti podpory, rozvoje a propagace tanečního sportu.

Považujeme za samozřejmost absolutní otevřenost a informovanost všech příznivců a maximální transparentnost použití inkasovaných finančních prostředků.

Je nám ctí, že patronkou projektu je Jolana Voldánová.

Náš spolek DanceSport Family je zapsán v rejstříku – IČ 04043154.
Bankovní účet: Fio banka, a.s., 270000000/2010
Za vaší důvěru děkuje jménem celého realizačního týmu DanceSport Family jeden ze zakladatelů – Petr Barnat.

Milujeme tanec – jsme DanceSport Family!